Cộng tác viên SEO , SEM là gì ?

Cộng tác viên SEO là gì?

08
May 2012
  • PDF
08 May 2012

Cộng tác viên là gì? , cũng như cộng tác viên các nghành nghề  , đây là thành viên được làm việc phát triển cùng doanh nghiệp , được doanh nghiệp hỗ trợ và được hưởng những quyền lợi theo thỏa thuận của doanh nghiệp và cộng tác viên thống nhất trên tinh thần đôi bên cùng có lợi win-win.


Đặc thù của cộng tác viên SEO ( search engine optimization ) - SEM ( search engine marketing ) - Là việc phát triển nội dung , phát triển website cũng như việc quảng bá thương hiệu của một đơn vị doanh nghiệp hoặc cá nhân cụ thể lên mạng tìm kiếm - SE ( search engine ) .

Không giống như các SEOer , những người tối ưu hệ thống website và phát triển hệ thống mã nguồn , cấu trúc website , các cộng tác viên là người làm việc ở mô hình nổi . Họ tương tác với nội dung và đưa nội dung của một website đi khắp nơi , khắp các trang mạng , khắp các diễn đàn và những nơi có thể quảng bá thương hiệu hoặc sản phẩm .

 

Không giống SEMMer , Người phát triển kế hoạch marketing cho cả hệ thống lớn lên các công cụ tìm kiếm , Các cộng tác viên sẽ phát triển nội dung hoặc đăng lại nội dung theo yêu cầu , Cộng tác viên ( CTV ) sẽ không cần có một kế hoạch lớn nào cả vì mọi kế hoạch hay hướng phát triển đã được viết trước .

Một cách đơn giản nhất - CTV là những người không thể thiếu để hỗ trợ phát triển những hệ thống lớn , những thương hiệu lớn và hỗ trợ quảng bá tên tuổi cho các cá nhân , doanh nghiệp .

CTV , được sử dụng một phần hệ thống website của doanh nghiệp , được hướng dẫn , được đào tạo những kiến thức chuyên môn tùy theo yêu cầu của công việc . Ngoài ra có thể được nhận lương hoặc các hình thức lợi ích khác tương tự .

 

Cập nhật ngày Thứ hai, 04 Tháng 6 2012 09:42

You are here Cộng tác viên Dành cho người mới bắt đầu Cộng tác viên SEO , SEM là gì ?
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS