Trang chủ » Cho thuê máy phát điện Quận Bình Tân

Cho thuê máy phát điện Quận Bình Tân

(Ngày đăng: 18-03-2015 10:35:22)
Cho thuê máy phát điện Quận Tân Bình các tổ máy phát điện hiệu suất thấp bằng than, khí trong các nhà máy nhiệt điện sẽ không được xây dựng mới. Khi sử dụng các tổ máy phát điện này sẽ gây ô nhiễm mỗi trường và lãng phí rất lớn.

Tổ máy phát điện bằng than sẽ không được xây mới đó là quyết định số 78/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký Về việc ban hành Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ cho thuê máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.

Tổ máy phát điện chạy bằng than sẽ không được xây mới

các tổ cho thuê máy phát điện hiệu suất thấp bằng than, khí trong các nhà máy nhiệt điện sẽ không được xây dựng mới. Khi sử dụng các tổ máy phát điện này sẽ gây ô nhiễm mỗi trường và lãng phí rất lớn.

Nghiêm cấm nhập thiết bị cũ, lạc hậu đối với các nhà máy điện có công suất cho thuê máy phát điện nằm ngoài quy định tại Điều 3 Quyết định này; việc cấp phép xây dựng đối với các nhà máy điện này sẽ do các cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt theo từng dự án cụ thể.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế – xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước trong từng thời kỳ, chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi Danh mục các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới.