Trang chủ » Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư

(Ngày đăng: 26-12-2018 11:38:08) Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ: https://ketoansaigon.net/thanh-lap-doanh-nghiep-1.html
Dự án đầu tư là tập hợp các đề xuất bỏ vốn trung và dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư trong trường hợp nào được hưởng thuế, trường hợp nào không được hưởng thuế là thắc mắc chung của nhiều chủ doanh nghiệp.

thanh lap doanh nghiep gia re

Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau: doanh nghiệp thành lập trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất theo các quy định của pháp luật hoặc do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu.

Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH MTV mới thành lập mà chủ doanh nghiệp là chủ hộ kinh doanh cá thể và không có thay đổi về ngành nghề kinh doanh trước đây. Doanh nghiệp mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.

Đó là những quy định liên quan đến doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư mà các nhà đầu tư cần tìm hiểu trong quá trình thành lập doanh nghiệp giá rẻ.