Trang chủ » Hạn chế của thành lập doanh nghiệp cổ phần

Hạn chế của thành lập doanh nghiệp cổ phần

(Ngày đăng: 20-07-2016 14:41:34)
Thành lập doanh nghiệp cổ phần mang lại nhiều ưu điểm. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tồn tại nhiều hạn chế. Và chính từ những hạn chế này mà nhiều cá nhân, tổ chức khá cân nhắc khi tiến hành một loại hình kinh doanh cổ phần.

 

Có thể thấy rằng, việc thành lập doanh nghiệp cổ phần đem lại nhiều ưu điểm, như về lĩnh vực hoạt động, về thị trường xúc tiến, về khả năng thu hồi và huy động nguồn vốn. Dù ở mức độ nào thì sự rủi ro trong kinh doanh cổ phần cũng khá ít và hầu như được cứu cánh bởi thành viên cổ đông.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất, đó chính là phụ thuộc khá lớn vào cổ đông. Công ty cổ phần được hoạt động và duy trì hoạt động thông qua lực lượng thành viên cổ đông. Số lượng thành viên này, phần nhiều sẽ quyết định đến chiến lược, hoạt động và cả nguồn nhân lực cũng như các vị trí then chốt của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cũng khó tránh khỏi việc các cổ đông đối kháng nhau về mặt lợi ích. Chia bè phái trong quyết định các chiến lược của doanh nghiệp. Chính điều này làm mất đi khả năng tự chủ của doanh nghiệp trong hoạch định về đề ra chính sách.

Đồng thời, quá trình quản lý doanh nghiệp cổ phần cũng khá phức tạp và khó khăn hơn so với các loại hình doanh nghiệp khác. Số lượng cổ phần, cùng với những chính sách phát triển của doanh nghiệp chịu sự chi phối của thành phần cổ đông.

Cho nên việc thành lập doanh nghiệp cổ phần mang lại lợi nhuận hay không phụ thuộc vào thành phần cổ đông và các điều kiện khác trong kinh doanh. Để đảm bảo rằng, việc phát triển doanh nghiệp cổ phần mang lại lợi nhuận thì doanh nghiệp cần có sự chọn lựa số cổ đông, thành phần cổ đông phù hợp nhất.

Đa số, các doanh nghiệp cổ phần Việt Nam hiện nay được thành lập với số cổ đông là bạn bè hoặc người thân. Chính điều này giúp họ cùng nhau hỗ trợ và tạo đà phát triển cho doanh nghiệp.