Trang chủ » Những điều kiện chung để có thể thành lập 1 doanh nghiệp

Những điều kiện chung để có thể thành lập 1 doanh nghiệp

(Ngày đăng: 08-08-2016 15:25:50)
Dù thành lập bất kì 1 loại hình doanh nghiệp nào thì chúng ta cũng phải tuân thủ các quy định về điều kiện thành lập doanh nghiệp theo quy định, thì doanh nghiệp đó mới có thể được pháp luật công nhận mà thôi.

 

Nhìn chung hầu hết các loại hình doanh nghiệp từ tư nhân hay là sự đầu tư góp vốn… cũng đều phải tuân thủ những ràng buộc chung theo những gì mà pháp luật nhà nước quy định trong việc thành lập doanh nghiệp, tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu rõ được các vấn đề trong việc thành lập doanh nghiệp sao cho đơn giản nhất cho nên với nhưng người không có kinh nghiệm trong việc thực hiện các thủ tục đăng kí thành lập 1 doanh nghiệp nào đó, cũng không cần phải lo lắng vì các dịch vụ thành lập doanh nghiệp hiện nay có thể giúp bạn giải đáp ứng vấn đề khó khăn trong việc thành lập doanh nghiệp kể cả những quyến định đổi mới của pháp luật hiện nay.

Ngoài việc tham khảo những vấn đề thắc mắc trong việc thành lập doanh nghiệp ra thì khi thực hiệ bất kì 1 loài hình doanh nghiệp nào chúng ta cũng nên tuân thủ những điều kiện chung như sau:

Ngành nghề kinh doanh: tuỳ theo mỗi doanh nghiệp sẽ có những ngành nghề khác nhau tuy nhiên những ngành nghề kinh doanh đó cũng cần phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật, tránh các hiện tượng đăng kí các ngành nghề kinh doanh không được pháp luật công nhận.

Trụ sở:  là nơi hoạt động của doanh nghiệp cũng như được xem là trụ sở chính cho các hoạt động kinh doanh, chúng ta có thể đặt trụ sở ở những nơi dễ tìm nhất với số nhà, hẻm, đường, phố, quận….

Tên doanh nghiệp: có thể đặt tên theo tiếng việt, hoặc tiếng anh hay tên viết tắt cũng được tuy nhiên tên doanh nghiệp không được trùng tên với hình thức đăng kí kinh doanh khác.

Vốn hoạt động: là loại vốn bắt buộc khi thành lập doanh nghiệp phải có và loại vốn này sẽ được đăng kí chung trong việc thành lập doanh nghiệp, vốn hoạt động được chia nhiều loại vốn như: vốn điều lệ, vốn kí quỹ, vốn pháp định…

Người sáng lập: tuỳ theo hình thức kinh doanh chúng ta có thể thành lập doanh nghiệp 1 thành viên hoặc 2 thành viên… tuỳ theo quyết định