Trang chủ » Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần những điều kiện gì?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần những điều kiện gì?

(Ngày đăng: 11-08-2016 09:30:36)
Sự phát triển và mở rộng tự do kinh doanh đang tạo nhiều điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân dễ dàng hơn. Nhưng điều kiện nào để thành lập mà cá nhân, tổ chức cần nắm rõ?

 

Điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân hiện không có phức tạp, chỉ đơn giản với một yêu cầu như sau:

- Ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm theo quy định của pháp luật.

- Tên doanh nghiệp phải được đặt theo đúng quy định của điều 24 Luật doanh nghiệp.

- Phải có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định và theo mẫu sẵn.

- Nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo đúng quy định.

- Chủ đầu tư cũng không được vi phạm bất cứ điều lệ gì theo quy định ở điều 9 và 10 của Luật Doanh nghiệp.

Để thành lập doanh nghiệp tư nhân thì đối với một số ngành nghề, lĩnh vực theo quy định phải có số vốn pháp định tối thiểu theo quy định của nhà nước và có chứng chỉ hành nghề đối với một số ngành cũng theo quy định.

Sau khi đã nắm được những điều kiện quy định của pháp luật, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp cụ thể như sau:

-  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

- Bản sao hợp lệ của giấy tờ chứng thực cá nhân là chủ doanh nghiệp.

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp.

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đối với một số ngành đòi hỏi theo quy định.

Như vậy, thành lập doanh nghiệp thuộc loại hình này cũng có nhiều yêu cầu, quy định cụ thể, thủ tục hợp lệ nhưng không quá rườm rà, phức tạp. Chính vì vậy, bạn hoàn toàn có thể tham khảo thêm loại hình doanh nghiệp này với những đặc điểm, ưu điểm khác để có thêm gợi ý lựa chọn một loại hình phù hợp với điều kiện, khả năng của mình nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và đảm bảo loại bỏ những khó khăn, rủi ro cho doanh nghiệp tồn tại và ổn định hơn.